FANDOM


Zlatý ankh je neutrálna medzinárodná organizácia združujúca liečiteľov, lekárov, lekárnikov, záchranárov a ďalšie bytosti, pomáhajúce iným prežiť a uzdraviť sa. Operuje takmer vo všetkých častiach Bájnej zeme. Okrem samotného aktu liečenia a uzdravovania sa príslušníci Zlatého ankhu starajú aj o humanitárnu pomoc bytostiam postihnutých prírodnou katastrofou, či vojnou. Počas vojenských operácií zabezpečuje Zlatý ankh poľné nemocnice a ošetrenie zranených bojovníkov. Medzinárodnými organizáciami sú všetky budovy a osoby označené znakom Zletého ankhu chránené pred vojenským útokom. Ak by bolo toto pravidlo porušené, príslišný trest zabezpečia všetky národy, ktoré sú príslušníkmi Zlatého ankhu, bez ohľadu na ich pozíciu vo vojne.