FANDOM


Runy sú mocné trpaslíčie znaky, ktoré disponujú magickou mocou. Mágia rún je pomalá a dlhodobá - o mnohých sa hovorí, že fungujú večne. Výsledky runovej mágie sa nedostavia ihneď, ale postupom času.

FutharkEdit

Futhark je abeceda rún. Skladá sa z troch Aettov. Každý Aett obsahuje 8 základných rún. Pokročilí runomanti však poznajú aj zvláštne runy, ktoré nepatria do žiadneho Aettu. Všetky runy sa dajú následne kombinovať do runových slov, ktoré tak dosahujú zosilnený, či viacnásobný účinok.

Freyin AettEdit

Freyin Aett je podľa mnohých ten najjednoduchší a trpaslíci sa ho učia ako prvý. Významy rún sú väčšinou jasné a dajú sa ľahko použiť aj osamote - netreba ich kombinovať do runových slov.

 • Fehu - je runou získavania a nadobúdania. Zaručuje finančnú prosperitu, šťastie a zisk. Najčastejšie ju trpaslíci vyrývajú do svojich baní a mincovní. Obrátený Fehu: zaslepenosť v honbe za majetkom.
 • Ur - alebo aj Uruz. Predstavuje nespútanú a divokú silu, často spájanú aj s mužskou sexualitou. Obrátený Ur: potreba ovládať niekoho/niečo, arogancia, povrchnosť.
 • Thorn - runa zmeny a protiútoku. Obrátený Thorn: zlovoľnosť, nebezpečenstvo, zrada.
 • Ans - runa múdrosti, odhalenia tajomstiev a božského zjavenia a inšpirácie. Obrátený Ans: manipulácia, dezilúzia, nuda.
 • Raad - runa cestovania, rýchlosti a rytmu života. Obrátený Raad: neprispôsobivosť, zaostalosť, kríza.
 • Ken - runa kreativity a schopnosti vytvoriť niečo nové, vyriešiť problém originálnym spôsobom. Obrátený Ken: beznádej, nedostatok kreativity, málomyseľnosť.
 • Geb - runa darovania, obetovania a vzťahov. Túto runu nie je možné obrátiť.
 • Wun - runa radosti, šťastia a spoločenstva. Táto runa je symbolom zjednotenia trpasličích klanov. Obrátený Wun: osamelosť, smútok, podráždenosť.

Hagalov AettEdit

Hagalov Aett je špecifický tým, že väčšina rún je zrkadlovým obrazom samej seba - teda nie je možné ich obrátiť. Runy toho Aettu tak majú buť neutrálny význam, alebo pozitívny a negatívny zároveň. Preto sa odporúča spájať ich s inými runami, aby sa ich efekt dal presnejšie "naprogramovať".

 • Hagalaz - runa hnevu prírody, katastrofy a deštrukcie. Táto runa je znakom dračích klanov, keďže Hagalaz v prenesenom význame znamená "srmť Fangira", s ktorou sa mnoho klanov dodnes nevyrovnalo. Nemôže byť obrátená.
 • Nauth - runa výdrže a prekonania ťažkostí. Obrátený Nauth: chudoba, hlad, obmedzenie slobody.
 • Isa - runa melanchólie, uzavretosti a kontempláciou nad sebou samým. Táto runa posilňuje účinok okolitých rún. Nemôže byť obrátená.
 • Jera - runa času, očakávania, cyklu. V niektorých prípadoch znamená návrat späť. Táto runa nemôže byť obrátená.
 • Eichwaz - runa obrany, ochrany, spoľahlivosti a zmysluplnosti. Táto runa pomáha posilovať spojenia príliš dlhých runových slov. Nemôže byť obrátená.
 • Perthro - runa tajomstiev, okultných vied a videnia budúcnosti. Je to aj symbol ženskosti a ženskej sexuality. Obrátený Perthro: stagnácia, závislosť.
 • Algiz - runa štítu, ochrany pred zlom a spojenia s bohmi. Obrátený Algiz: skryté nebezpečenstvo, neschopnosť komunikácie s bohmi, odpudzovanie.
 • Sowilo - runa života, zdravia a dobra. Obrátený Sowilo: zničenie, boží hnev, oheň.

Thorov AettEdit

Thorov Aett je spomedzi troch základných Aettov najstarší, najtajomnejší a najzložitejší. Runy tohto Aettu majú väčšinou neurčitý význam, a pre ich používanie je vyžadovaná vyššia zručnosť v runopisectve.

 • Tiwaz - runa spravodlivosti, vodcovstva a schopnosti správne odhadnúť situáciu. Spolu s runou Wun tvorí hlavný vzor na Thanovom kladive. Niektorí trpaslíci tvrdia, že táto runa má vlastný rozum a dokáže spôsobiť aj efekt, ktorý runopisec nepredpokladal. Obrátený Tiwaz: nerovnováha, nespravodlivosť, vojna.
 • Berkano - runa regenerácie a oslobodenia. Je to aj runa lásky. Obrátený Berkano: problémy v rodine a domácnosti, úpadok, nedôvera voči druhým.
 • Ehwaz - runa zlepšenia, spolupráce a prenesenia. Ako Eichwaz spája príliš dlhé runové slová, Ehwaz spája runy, ktoré by si na prvý pohľad mohli protirečiť a navzájom svoj účinok zrušiť. Obrátený Ehwaz: používa sa na oddelenie účinkov rún. Nemá sám o sebe negatívny význam.
 • Mannaz - runa spoločnosti a pomoci, runa božskej štruktúry vesmíru, kde je všetko so všetkým navzájom prepojené. Obrátený Mannaz: slizkosť, zrada, smrť. Obrátený Mannaz ruší akékoľvek vzťahy, spoluprácu a pomoc.
 • Lagu - runa vody, toku a kolobehu a zároveň runa tajomstiev. Obrátený Lagu: zasnenosť, šialenstvo, samovražda.
 • Ingwaz - runa tradícií, práce a zeme. Zároveň je však aj runou oddychu od stresu, napätia a úzkosti. Zobrazuje bezpečie domova a zvykov. Nemôže byť obrátená.
 • Dagaz - runa prebudenia, zavŕšenia cyklu, nádeje a svetla. Zobrazuje prechod medzi koncom a novým začiatkom, medzi dvoma opačnými polmi. Nemôže byť obrátená.
 • Othala - runa osudu, duchovného dedičstva a komunikácie s predkami. Je to emblémova runa "runových" klanov, ktoré vzývajú svojich predkov. Obrátený Othala: vyhnanstvo, trest, odrezanie od rodiny, osamelosť.

Ďalšie runyEdit

Okrem základných 24 rún existujú množstvá ďalších. Niektoré sú prastaré, nachádzajú sa v zabudnutých štôlňach, pevnostiach a chrámoch. Ich význam a účinok často nie je známy. Existujú však aj runopisci-experimentátori, ktorí sa snažia vytvoriť nové runy. Väčšinou sa jedná len o nezmyselné čarbance, ale pár výnimiek potvrdzuje, že sa stále dajú objavovať nové a nové runy.

Runové slováEdit

Znalosťou rún sa však celé umenie runomancie a runopisectva len začína. Pravé tajomstvo spočíva v kombinovaní rún, ich spájaní do zložitejších rún, či runových slov. Tie najkomplexnejšie môžu tvoriť celé runové vety, obsahujúce obrovskú moc. Že to však nie je také jednoduché ukazuje nasledujúci príklad: učni runopisectva mali vytvoriť runu alebo runové slovo pre "požiar". Správny postup by bolo vytvoriť kombinovanú runu z rún: Hagalaz (deštrukcia), obrátený Sowilo (oheň) a posilniť ich Urom (nespútaná sila). Jeden z učňov však miesto kombinovaného znaku vytvoril runové slovo: Hagalaz-Sowilo-Ur. Následne skončil v liečebni kvôli ťažkým popáleninám svojho "mužstva".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki