FANDOM


Dragonheartorder.jpg

Rád Dračieho srdca je medzinárodná organizácia, ktorej úlohou je riešiť spory medzi jednotlivými národmi a rasami a udržiavať vo svete mier. Je to zároveň jediná organizácia, ktorá má aj svojho vlastného titána - dračiu kráľovnú Eu. Okrem toho, Rád postavil, alebo prevzal správu nad niekoľkými mestami po celom svete.

Medzi tieto neutrálne mestá patria:

HistóriaEdit

Leo Tirský, posledný princ kráľovstva Amadůnu, zažil na vlastnej koži pád svojho kráľovstva. Bol svedkom masakry svojej rodiny. Sám videl a precítil strasti a úzkosti, ktoré postihol jeho niekdajší ľud. Rozhodol sa pomstiť - vedel však, že nemá dostatočnú moc, ani vojenskú podporu. A tak namiesto nenávisti, zasvätil svoj život láske, boju za mier a starostlivosti o chudobných.

Riskujúc svoj vlastný život, vzal všetko bohatstvo z tajných trezorov v horách Amadůnu, a následne ho predal. Za získané peniaze odišiel do Wa'anu, plávajúceho mesta a tu založil Rád Dračieho srdca. Pod ochranou dračej kráľovnej, Ei, si získaval priazeň mnohých dobrovoľníkov a Rád rástol. Putovali po všetkých končinách známeho sveta, pomáhali chudobným, opravovali škody spôsobené živlami aj bojmi, poriadali stretnutia, aby sa predišlo vojnám a ozbrojeným konfliktom. Rád sa stal najmocnejšou neutrálnou organizáciou v celej Bájnej zemi. Čoskoro si založil vlastné vojsko, ktoré dozeralo nad mierom v hraničných pásmach a bývalých bojových poliach...

OrganizáciaEdit

Rád Dračieho srdca má pomerne zložitú organizačnú štruktúru. Za jeho vzniku bol prirodzenou autoritou Leo Tirský. Po jeho smrti však nebolo jasné, kto sa má stať vodcom a či vôbec nejaký vodca má existovať. Nakoniec sa vtedajší členovia uzniesli na akomsi kompromise.

Hlavou Rádu je jeden veliteľ/veliteľka, doživotne volený predstaviteľmi Rádu. Súčasným vodcom je ľudský paladin, Matyáš zo Zábrežia. Jeho rozhodovacia moc je však limitovaná Hornou Radou, ktorú tvorí 5 premenlivých členov (volených na 10 rokov) a jeden stály člen - dračia kráľovná Ea.

Nižšia štruktúra Rádu nie je definovaná. V každej operácii, v ktorej Rád zasahuje, je spravidla určený kapitán, ktorý si ďalej môže zvoliť svojich pomocníkov, resp. prideliť niektorým členom špeicifickú funkciu. Toto rozdelenie moci však zaniká po skončení misie.

Hoci všetci členovia Rádu pred odchodom na misiu prisahajú vernosť, treba poznamenať, že každý z nich disponuje určitou autonómiou. Sám Leo Tirský bol proti slepej poslušnosti podradených členov, keďže práve nespochybniteľná autorita veliteľov prispela k pádu Amadůnu. Zjednodušene sa dá povedať, že Rád pridelí jednotlivcovi danú úlohu a je už len na ňom, akým spôsobom ju splní - nesmie však pritom porušiť základné zásady Rádu, medzi ktoré patria: snaha o mier a pokoj, ochrana slabších, snaha vyhnúť sa ozbrojenému konfliktu, a i.

OsobnostiEdit


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki