FANDOM


Posledná Nádej
Forlornhope
Pohľad pri východe slnka
Typ mesto
Obyvateľstvo Človek, Nemŕtvy
Zriadenie neutrálne územie
Vládca  ??
Príslušnosť Rád Dračieho srdca
Lokácia Stredohorie, južné vrchy

Posledná Nádej je neutrálne mesto na juhu Stredohorie, kde hraničí územie Anaonského kráľovstva ľudí, a bývalého Qvildurského kráľovstva, oblasti patriacej nemŕtvym. Mesto je pod spoločnou správou Rádu Dračieho srdca a zástupcov nemŕtvych i ľudí.

HistóriaEdit

V dávnych dobách Posledná Nádej (vtedy zvaná Zlatá Nádej) bola obchodníckym centrom v horách medzi dvoma ľudskými kráľovstvami. Profitovala podobne, ako sa to darilo aj Amadůnu. Ako sa však Anaon začal zmietať v stavovských povstaniach, mesto sa začalo vyľudňovať. Oslabené, a takmer bez akýchkoľvek obrancov padlo počas občasných orských nájazdov. Keď sa situácia v Anaone ako-tak stabilizovala, obe ľudské kráľovstvá sa pokúsili mesto oživiť a zrekonštruovať. Qvildur však postihol Jesenný mor a ľudia sa zmenili na nemŕtvych. Zlatá Nádej teda znovu ostala chátrať.

Nemŕtvi ostali dlho v letargii a iba si bezmyšlienkovito odžívali svoje druhé životy. To sa zmenilo, keď Baba Jaga obetovala svoje telo Hlbinám a stala sa zosobnením Morény, bohyne smrti, na tomto svete. Nemŕtvi začali vyvíjať nebývalú aktivitu a čoskoro sa stali jednou z najsilnejších rás Bájnej zeme. Ich sila bola zámienkou pre kráľa Justiána, ktorý začal postupne zjednocovať rozdrobený Anaon. Ako postupne oba národy mocneli, začínalo sa medzi nimi zväčšovať napätie, ktoré často viedlo aj k miestnym potýčkam. Aby Rád Dračieho srdca zachoval mier na zemi, obsadil ruiny Zlatej Nádeje, premenoval ju na Poslednú Nádej a zvolal za rokovací stôl obe rasy. Odvtedy je vzájomný vzťah ľudí a nemŕtvyh oficiálne umiernený, no napätie pretrváva ďalej.