FANDOM


Naga
Fortress
Portál: Žjanur
Ovládni tajomstvá hlbín!
Rasa naga
Frakcia  ??
Oblasť Saržarove ostrovy
Hlavné mesto Žjanur
Vodca Medúza II.
Jazyk  ??

Pochádzajú z tajomných morských hlbín. Dokážu prežiť vo vode, aj na súši. Celá ich kultúra je opradená záhadami, avšak ich cieľ je jasný - moc a mágia. Sú to majstri elementov, páni vôd a vládcovia nad všetkými, ktorí sú slabší. Nagovia - najnevyspitateľnejšia rasa Bájnej zeme. Iba oni sami vedia, čo temné morské vody skrývajú...

Vzhľad a špecifikáEdit

Nagovia sú obojživelné bytosti. Horná časť ich tela je pomerne humanoidná, avšak spodná sa podobá na hada. Na horných končatinách, hlave, chrbte a chvoste majú zvláštne plutvovité výrastky. Ich telo je pokryté šupinami v rôznych odtieňoch modrej, zelenej a sivej, ale niekedy aj hnedej a oranžovej. Veľmi výrazný je pohlavný dimorfizmus - nagijskí muži vyzerajú omnoho "beštiálnejšie", než ženy. Majú aj oveľa väčšiu fyzickú silu. Ženy sú však krajšie - teda, "ľudskejšie".

Nagovia sú známi aj pre pomerne variabilný genetický kód. Mnoho z nich disponuje rôznymi mutáciami - napr. dvomi, či tromi pármi rúk, hadmi namiesto vlasov, či lastúrovitým pancierom. Samotní nagovia však veria, že tieto mutácie sú darmi The'noka, ich hlbinného božstva.

HistóriaEdit

KultúraEdit

SpoločnosťEdit

Nagijská spoločnosť je kastovo asi najuzavretejšia zo všetkých spoločností Bájnej zeme. Najvyšším kňazom a vládcom je cisár, ktorý je vybraný samotným The'nokom. Ten vedie kastu kňazov. O jeho bezpečnosť sa stará kasta bojovníkov. Špeciálne je vyčlenená aj kasta čarodejníkov, ktorí však často plnia podobné úlohy, ako kňazi. Pod týmito troma privilegovanými kastami sa nachádza kasta obchodníkov a remeselníkov. Ešte nižšie je položená kasta roľníkov. Avšak úplné dno spoločnosti zapĺňajú otroci. Nagovia si podmanili množstvo primitívnejších rás z okolitých džunglí, a udržiavajú si ich ako svoju lacnú pracovnú silu.

Na základe značných fyzických rozdielov medzi mužmi a ženami je ich postavenie v spoločnosti tiež odlišné. Nedá sa však hovoriť o nerovnoprávnosti. Jedná sa skôr o striktné rozdelenie úloh - fyzicky náročnejšie úlohy patria mužom, a mentálne problémy riešia ženy. Treba však podotknúť, že aj v tomto prípade sa pravidlá niekedy porušujú. Ale v porovnaní s ostatnými rasami majú nagovia rozhodne najstriktnejšie genderove rozdelenie.

ArchitektúraEdit

ZjanurNight

Nagovia vo Wa'ane.

Architektúra nagov je pomerne rôznorodá. Mnohé z ich budov boli postavené ešte v archaických dobách, ale využívajú sa dodnes. Väčšinou sú robustné, postavené s kameňov pieskovej farby a zdobené množstvom ornamentov a sôch. Moderné budovy sú postavené z bielych kameňov, alebo pokryté vápnom. Strechy a ornamenty bývajú najčastejšie v zelených farbách. Pre nagov sú typické klenuté kupolovité strechy.

Rozdiel medzi starými a novými budovami je aj vo výške a počte podlaží. Staré budovy sú zväčša jednopodlažné (keďže nagovia nemajú nohy a schody by ich značne spomaľovali), ale nové využívajú systém naklonených rovín, výťahov a dokonca teleportov. Moderné budovy využívajú mágiu pri svojej statike a konštrukcii omnoho častejšie, než tie pôvodné - vďaka tomu nagovia môžu stavať stavby, ktoré sú pre iné rasy inžiniersky nedosiahnuteľné.

NáboženstvoEdit

Nagovia vyznávajú svoje hlbinné božstvo - The'noka. Je to ozrutný morský drak, niekde na dne mora v oblasti Saržarovych ostrovov. Aj keď sa o ňom väčšinou hovorí, ako o vodnom drakovi, existujú dohady, či sa nejedná o dračieho hada alebo úhora. Má takmer božskú mentálnu, psychickú a magickú moc. Okrem nagov ho však videlo len málo príslušníkov iných rás. The'nok prepožičiava svoju moc nagom, ktorí následne môžu čarovať (pozri Právo nagov).

Okrem tohto hlavného náboženstva sa v nagijskej spoločnosti nevyskytuje takmer žiadna iná viera. Niekoľko málo okultistov vzýva anjelov a démonov, ale ich prosby ostávajú nevyslyšané - nagovia totiž nechcú prosiť, ale prikazovať týmto bytostiam, aby plnili ich vôľu. Jedine podrobené rasy v otroctve majú svoje prírodné náboženstvá, podobné elfom, či orským šamanom.

Boj a stratégiaEdit

Nagovia sú akoby presným opakom ľudí. Ich armáda je tiež pomerne všestranná, ale skôr než na obranu sú zameraní na rýchly a nekompromisný útok. Jeho najznámejšou demonštráciou sú zrejme nagijskí elementaristi, mágovia a černokňažníci. Berúc silu hlbín od The'noka, dokážu zoslať ničivé búrky, ohnivý dážď, zemetrasenie, či dokonca mohutné prívalové vlny, ktoré svojou silou nemajú ďaleko od tsunami. Dokážu sa obklopiť ohnivým halom, ktoré zraňuje všetkých bojovníkov tvárou v tvár, alebo manovým štítom, ktorý odráža nepriateľské kúzla. A ak by sa zdalo, že sú v početnej nevýhode, dokážu ich vyvolávači povolať mocných elemenálov, ktorí doplnia rady padlých nagov. Okrem živelnej mágie ovládajú nagovia aj pomerne veľké množstvo prekliatí, ktorými oslabujú preživších protivníkov. Do predných radov často posielajú trénovaných otrokov a vojenských zajatcov z okolitých džunglí - tí ovládajú aj ďalšie druhy mágie. Nagovia majú aj veľmi silné pozemné zložky armády - ich bojovníci zblízka sú hneď po orkoch druhí najlepší. A, samozrejme, takmer bez výnimky sú všetky nagijské jednotky schopné bojovať pod vodou, neobmedzene dlho.

Nevýhodou nagov je chýbajúca strelecká zložka armády. Šípy pod vodou totiž ďaleko nedoletia, a tak nagovia túto zložku armády takmer úplne opomínajú. Ich letectvo je tiež slabšie, než priemer, ale rozhodne nie až tak slabé, ako orské. Koautlovia, jazdci na obrých vážkach a vzdušní elementári však predsalen nevyvažujú ľudské, nemŕtve, či dokonca elfské letectvo. Poslednou, aj keď nie až tak výraznou, slabinou je slabá schopnosť liečenia sa a regenerácie.

FilozofiaEdit

PrávoEdit

Nagovia vytvorili jednu z dvoch základných koncepcií vnímania práva, zákonov a spravodlivosti. U nagov sú zákony ako labyrint - v nariadeniach sú schválne zanechané medzery a rôzne kľučky. Je len na jedincovi, či ich dokáže nájsť a využiť vo svoj prospech. Dalo by sa teda povedať, že čokoľvek, čo si dokáže naga racionálne odôvodniť, môže byť považované za ospravedlnenie jeho konania. Samozrejme, nemôže to prekročiť medze logiky - aj nagovia majú zdravý úsudok a určité vnímanie morálky a spravodlivosti (aj keď podľa iných rás, celkom zvrátené).

Táto koncepcia zrejme vychádza z nagijského princípu čarovania. Zatiaľ čo ostatné rasy musia vzývať svoje božstvá, aby im tie následne zoslali kúzlo, u nagov je to naopak. The'nok umožnil čarovať nagom "na dlh", ktorý však musia následne splatiť. Ak naga pevne verí, že jeho konanie bolo správne a prospešné buď pre neho samého, celú nagijskú spoločnosť, alebo dokonca pre The'noka, je možné, že tento hlbinný boh nagovi jeho dlh odpustí. V inom prípade musí naga vykonať rituálnu obetu. Obetovaný život sa premení na energiu pre The'noka, ktorý ju následne znovu prepožičia nagom. Ak však naga nezaplatí svoj dlh, príde o schopnosť čarovať - navždy.

Alternatívou k nagijskému vnímaniu práva je právo ľudí.

OsobnostiEdit

Zoznam hráčov

GalériaEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki