FANDOM


Mervill
200px
caption
Dôležité sídla  ??
Obyvateľstvo Ľudia, Hobiti
Zriadenie konštitučná monarchia
Vládca  ??
Príslušnosť ľudia, neutrálni
Lokácia juhozápad Tyrindoru

Mervill je úrodné územie stepí a prérií na juhozápade Tyrindoru, známe svojimi početnými farmami. Podnebie je tu pomerne suché a teplé, no nie až natoľko, aby vznikla púšť. Spolu s Mogundurom na juhu tvorí Mervillský záliv, ktorý udáva juhozápadnému pobrežiu jeho typický tvar.

HistóriaEdit

Trávnatá oblasť Mervillu zostala dlho nepovšimnutá trpaslíkmi, ktorí v dávnych dobách stavali svoje pevnosti vo všetkých okolitých pohoriach. Stala sa tak prirodzeným ziskom rozpínajúceho sa Anaonského kráľovstva. Vďaka svojmu podnebiu sa z Mervillu stal najväčší výrobca obilia, rôznych druhov ovocia a zeleniny. Čoskoro však o oblasť začali javiť záujem aj orkovia, ktorých stupňujúce sa nájazdy vyústili do neslávnej anaonsko-orskej vojny. Orkovia síce vpadli hlboko do Anaonu a zničili aj hlavné mesto, no ľuďom sa nakoniec podarilo kartu obrátiť a orkov porazili.

Mnoho orkov sa dostalo na dlhý čas do otroctva. Práve v Merville sa nachádzal najväčší počet Anaonských otrokárov a orských otrokov, pracujúcich do úmoru na plantážach, či v baniach. Úspešné orské povstanie im nakoniec zaručilo slobodu, no z krajiny museli okamžite utiecť. Orský chán vyslal dračích jazdcov, aby utečencov ochránili, a spolu na hraniciach s Taghali vybudovali pevnosť Uzakta.

Ľudia, strachujúci sa návratu orských nájazdov, začali po brehu rieky Váry budovať dlhý Vársky val, ktorý siaha od Žitnej Hliadky až na sever, ku Strážskemu Medziriečiu.

GeografiaEdit

Mervillmap

Mapa Mervillu (nie všetky malé obce sú označené).

Mervill je trávnaté, pomerne rovinaté územie. Výnimku tvoria Vŕbovníky, nízke pohorie, ktoré sa tiahne na západe krajiny. Z tohto pohoria vyteká rieka Aran, ktorá dala názov aj celej Aranskej stepi. Táto step vypĺňa celú centrálnu oblasť Mervillu, a okrem množstva malých fariem a dedín sa tu nachádzajú aj dve menšie mestá. Aranský Brod na severe a Dropina na juhu.

Rieka Aran sa následne vlieva do mohutného toku Erdy, ktorá sem priteká z Anaonovho údolia. Erda ďalej pomaly tečie na juh, kde sa do nej vlieva ďalšia Mervillská rieka - Vára - ktorá pramení vo vrchoch Stredohoria. Na ich sútoku leží mestečko Žitná Hliadka, ktorá je zároveň južným koncom obranného Várskeho valu. Erda potom vteká do Mervillského zálivu, a tvorí mohutnú deltu na hraniciach s Mogundurom. Práve tu leží aj veľké prístavné mesto Popolvár, ktoré žije najmä z obchodu, rybolovu a ťažby nerastných surovín v baniach na severe mogundurských sopečných hôr.

Pri pobreží oceánu ležia ešte ďalšie tri mestečká. Na sever od Vŕbovníkov sú to Rožnínske Lúky, ktoré patria k územiu Rožnínskeho opátstva v Natrinskom lese. Keďže si však súčasný kráľ Justián zvolil za arcibiskupa Alabovského biskupa, Rožnínsky biskup vyhlásil nezávislosť a spojil sa s povstaleckými šľachticmi z Natrinského lesa.

Na južných ostrovoch, ktoré more oddelilo od zvyšku Mervillu úzkymi prielivmi, stoja ešte dve mestá - Búrlivé Výšiny a Kapské Mlyny. O Kapských Mlynoch sa často v anaonskej literatúre hovrí, ako o "kraji zeme", a sú preslávené najmä búrlivými, nikdy neutíchajúcimi vetrami.

Okrem ľudských miest sa v Merville nachádza aj niekoľko roztratených osád hobitov, dnes už takmer neexistujúcej rasy. A na ďalekom východe, tvoriac hranicu s kaňonom Taghali stojí už spomínaní orská pevnosť Uzakta.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki