FANDOM


Je náboženstvom druidov, prevažne elfov a časti zvieracích.

VieraEdit

Druidizmus je prírodné nábožebstvo, často porovnávané so šamanizmom. Druidská mágia spočíva v komunikácií s duchmi prírody - môže sa jednať o ducha konkrétneho objektu (napr. stromu), alebo celého spoločenstva (napr. lesu). Druidi veria, že jednotliví duchovia sa postupne skladajú do vyšších duchovných spoločenstiev, ktoré tvoria samostatných duchov. Najvyšším je duch celej Bájnej zeme - Es'Faír. Na rozdiel od šamanizmu však pokladajú každého ducha za samostatného a oddeleného od ostatných - preto je pre nich zabíjanie až krajnou možnosťou, ku ktorej sa uchyľujú iba v prípade, že všetky ostatné alternatívy sklamali.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki