FANDOM


Je náboženstvom šamanov, prevažne orkov a časti zvieracích.

VieraEdit

Šamanizmus je prírodné náboženstvo podobné druidizmu. Na rozdiel od viery druidov však nevzýva duchov jednotlivých osôb, zvierat, vecí a javov, ale modlí sa k dvom veľkým duchom - Otcovi Nebies a Matke Zemi. Šamani v tranze vidia svet ako obrovskú sieť prepojených duchov, v ktorej činnosť jednej "struny" (alebo vlákna) postupne ovplyvní všetky ostatné. Preto tvrdia, že nie je zlé zabíjať, keďže všetko v prírode má svoj kolobeh. Toto tvrdenie je základným filozofickým rozdielom v náboženstve - ale aj politike - orkov a elfov.

RozšírenieEdit

Šamanizmus je otvoreným náboženstvom a príjme akéhokoľvek úprimného záujemcu. Pri prijatí nie je potrebné absolvovať žiadne ceremónie, hoci u orkov je zvykom, že na počesť zaučenia nového šamana sa koná malá oslava zasvätenia. Šamanom sa stáva ktokoľvek, kto vstúpi do rozšíreného stavu vedomia (tranzu). Väčšinou je k tomuto potrebné zaúčanie a rady od staršieho šamana, avšak existujú prípady, kedy sa bytosť stane šamanom samovoľne.

Väčšina šamanov následne žije samotársky, alebo hrajú úlohu starešinu, či dokonca náčelníka dediny, či klanu. Existujú však aj skupiny, či dokonca celé klany šamanov (avšak len v radách orkov, keďže zastúpenie šamanov u ostatných rás je minimálne). Takéto skupiny potom osídľujú odľahlé a ťažko prístupné miesta, kde sa im ľahšie darí naviazať spojenie s celým svetom pomocou tranzu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki