FANDOM


Človek
Haven
Portál: Bazyleona
Dobro je spravodlivé.
Rasa človek
Frakcia  ??
Oblasť Anaonovo údolie
Hlavné mesto Bazyleona
Vodca kráľ Justián
Jazyk  ??

Bojujúci za jednu myšlienku, a predsa rozdrobení. Veriaci vo svetlo, avšak nie vždy dobrí. Hlásajúci spravodlivosť, no často na pokraji bezprávia. Aj takí sú ľudia - často padajúci pod bremenom vlastných predsavzatí. Ale napriek tomu, ľudské národy sú hrdé, mocné a tvoria dôležitú súčasť všetkého, čo sa v Bájnej zemi kedy udialo.

Vzhľad a špecifikáEdit

Ľudia sú akoby priemerom všetkých ostatných rás v Bájnej zemi. Ich výška sa pohybuje zvyčajne medzi 160-190 cm, váha 50-100 kg. Ich pokožka má rôzne farby, od takmer bielej, cez krémovú, bronzovú až po tmavo hnedú. Oči sú väčšinou v odtieňoch hnedej, zelenej, modrej a sivej. Vlasy blond, ryšavé, hnedé alebo čierne im v starobe zosivejú.

HistóriaEdit

KultúraEdit

SpoločnosťEdit

Ľudská spoločnosť sa delí na mnoho kategórií. Tými najväčšími sú kráľovstvá - v súčasnosti existujú už iba dve: Anaonské v Tyrindore a Hezirské na južnom kontinente, Erentii. Amadůnovo kráľovstvo bolo oslabené morovou epidémiou a následne padlo pri invázii vodníkov. Posledný člen kráľovského rodu, Leo Tirský, opustil svoje rodisko a založil Rád Dračiego srdca.

Mocenské rozloženie v Anaone je pomerne zložité. Najvyššiu moc má oficiálne kráľ, avšak po mnoho generácií boli králi postupne oslabovaní čoraz silnejšou šľachtou. Súčasný kráľ Justián však vďaka dohode s trpaslíkmi úspešne obmedzuje moc svojvoľných šľachticov, alebo si získava ich priazeň a vernosť. Okrem kráľa a šľachty sa ľudská spoločnosť ďalej delí na duchovenstvo, mešťanov a dedinské obyvateľstvo. Poddanstvo, či nevoľníctvo bolo zrušené už pred niekoľkými storočiami, preto táto spoločenská vrstva úplne zanikla. Treba však podotknúť, že mnoho dedinčanov je nesmierne chudobných, a tak jediné čo im ostáva, je práca na panských pozemkoch - de facto, poddanstvo ešte stále existuje.

Hezirčania to majú jednoduchšie. Ich vedúcu úlohu tvorí Kruh siedmych mágov, ktorí rozhodujú o všetkých záležitostiach. Podobne, aj jednotlivé mestá a dediny spravujú mágovia.

ArchitektúraEdit

Natrin

Ľudské mesto v Natrinskom lese.

Ľudská architektúra je pomerne rozmanitá. V mestách a na hradoch prevažujú kamenné stavby, ktorých fasády sú často bohato zdobené. Na dedinách naopak stoja jednoduché drevené budovy. I tu však možno obdivovať zručnosť rezbárskych majstrov. Dominantou takmer každého ľudského mesta býva kostol, katedrála či bazilika, ktorá sa svojou vysokou vežou/vysokými vežami vypína nad ostatné budovy. Výnimkou sú jedine šľachtické mestá - a po novom aj hlavné mesto, Bazyleona - kde svoju nadradenosť jasne vyjadruje výška hradu, či zámku.

NáboženstvoEdit

Náboženstvom väčšiny Anaončanov je viera vo svetlo a Všemohúceho Stvoriteľa. Ten je, podľa viery, Bájnej zemi vzdialený, pretože má na starosti riadenie celého vesmíru. Aby však v Bájnej zemi nenastal chaos, určil niekoľko bytostí svetla - anjelov, archanjelov a serafínov - aby nad ňou dozerali. Ľudia sa teda klaňajú a vzývajú práve týchto anjelov - prosia ich o ochranu, nádej a silu. Je zakázané prosiť anjela, aby vykonal niečo zlé druhému. Hoci ľudia vzývajú viacero anjelov, jediný, ktorý k nim zostúpil je Raphael, anjel nádeje a liečenia.

Samozrejme, ako to už u ľudí býva, ani v náboženstve nie sú jednotní. Napríklad Hezirčania nemajú náboženstvo. Kedysi vzývali džinov z púšte, aby im pomohli, no len čo Záhir naučil ľudí mágii, Hezirčania sa uzavreli do seba a odteraz je ich náboženstvom mágia a čary. Záhir však ostal medzi nimi a dodnes je jediným stálym členom Kruhu siedmych mágov. Praktikanti čiernej mágie sa môžu uchyľovať k vzývaniu démonov. No a existujú aj pokusy o implementáciu orských a elfských náboženstiev v ľudskej spoločnosti.

Boj a stratégiaEdit

Ako sú ľudia priemerní vo svojom fyzickom vzhľade, podobne by sa dali charakterizovať aj na bojisku. Majú jednotky každého typu, avšak ani jedna z nich nepresahuje špecializované jednotky inej armády. V jednej veci sú ale ľudia predsalen výnimočný - je to ich schopnosť liečenia, kriesenia a obrany. Ľudia často radšej počkajú, kým sa k nim nepriateľ priblíži, a až po jeho útoku mu to vrátia. Protiútok býva často zdrvujúci, keďže čas "vyčkávania" ľudia využívajú na zosielanie rôznych požehnaní a podporných kúzel. A brnenenie posilnené trpasličími runami je takmer neprekonateľné. Ľudskí mágovia dokážu prerušiť kúzlenie nepriateľských čarodejníkov, či dokonca prevziať kontrolu nad niektorými ich kúzlami. A keď už je po prvých útokoch nepriateľská armáda značne oslabená, až vtedy vyrážajú ľudia k útoku - a pravdepodobnému víťazstvu.

Nevýhodou ľudí je zrejme práve ich priemernosť - tá im zabraňuje vykonať nejaký špeciálny útok. Druhým problémom je pomerne nízke množstvo útočných kúzel a stratégií. Preto často vyčkávajú na krok súpera a až potom reagujú. No občas táto defenzívna stratégia môže byť nevýhodná - pretože už nie je čím brániť sa.

FilozofiaEdit

PrávoEdit

Ľudia sa pokladajú za zakladateľov jednej z dvoch základných koncepcií práva. V ľudskom ponímaní je zákon ako pevná stena - jasná hranica, ktorá za každých okolností stanovuje, čo je dobré, a čo zlé. Ľudské právo pokladá všetkých za rovných (aj keď kráľovi pripisuje výnimočné postavenie. O toto postavenie si nárokujú aj niektorí šľachtici, najmä tí opoziční). Je nemenné a stabilné, ale dakedy až príliš strnulé.

Opačnú koncepciu práva majú nagovia.

OsobnostiEdit

GalériaEdit